آگهی استخدام نقاش خانم در موسسه هنری

استخدام نقاش خانم در موسسه هنری

1397-12-26

استخدام نقاش خانم در موسسه هنری. دارای مهارت در خوشنویسی یا گل چینی یا سفال

استخدام نقاش خانم در موسسه هنری. دارای مهارت در خوشنویسی یا گل چینی یا سفال

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی