آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-12-26

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر پر انرژی و با استعداد و خلاق در محیط کار با حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر پر انرژی و با استعداد و خلاق در محیط کار با حقوق ثابت

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی