آگهی استخدام تعدادی منشی در موسسه مهاجرتى

استخدام تعدادی منشی در موسسه مهاجرتى

1397-12-26

استخدام تعدادی منشی در موسسه مهاجرتى با ظاهر آراسته و امروزی و حقوق مکفی

استخدام تعدادی منشی در موسسه مهاجرتى با ظاهر آراسته و امروزی و حقوق مکفی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی