آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1397-12-26

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با حقوق ثابت به همراه پورسانت

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با حقوق ثابت به همراه پورسانت

مشهد بلوار فردوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی