آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت آموزشی

استخدام منشی خانم در یک شرکت آموزشی

1397-12-26

استخدام منشی خانم در یک شرکت آموزشی به صورت تمام وقت و حقوق 700.000 تومان

استخدام منشی خانم در یک شرکت آموزشی به صورت تمام وقت و حقوق 700.000 تومان

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی