آگهی استخدام بازاریاب تلفنی

استخدام بازاریاب تلفنی

1397-07-29

استخدام تعدادی بازاریاب تلفنی آقا و خانم بصورت تمام وقت .

استخدام تعدادی بازاریاب تلفنی آقا و خانم بصورت تمام وقت .

تهران ابوذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی