آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در موسسه مجاز

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در موسسه مجاز

1397-12-26

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در موسسه مجاز. دارای وسیله نقلیه موتور .لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در موسسه مجاز. دارای وسیله نقلیه موتور .لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی