آگهی استخدام منشی خانم در دفتر رستوران فست فود زنجیره ای

استخدام منشی خانم در دفتر رستوران فست فود زنجیره ای

1397-12-25

استخدام منشی خانم در دفتر رستوران فست فود زنجیره ای با حقوق 3 م

استخدام منشی خانم در دفتر رستوران فست فود زنجیره ای با حقوق 3 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی