آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-12-25

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهری آراسته و خوش برخورد و حقوق عالی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهری آراسته و خوش برخورد و حقوق عالی

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی