آگهی استخدام فروشنده جهت کار در شرکت خصوصی معتبر

استخدام فروشنده جهت کار در شرکت خصوصی معتبر

1397-12-25

استخدام فروشنده جهت کار در شرکت خصوصی معتبر در زمینه فروش محصول جدید و بسیار سبک برای اخذ اطلاعات جامع تماس برقرار فرمایید.

استخدام فروشنده جهت کار در شرکت خصوصی معتبر در زمینه فروش محصول جدید و بسیار سبک برای اخذ اطلاعات جامع تماس برقرار فرمایید.

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی