آگهی استخدام بازاریاب جهت بازاریابی مواد غذایی

استخدام بازاریاب جهت بازاریابی مواد غذایی

1397-12-25

استخدام بازاریاب جهت مواد غذایی برای همکاری با سوپر مارکت ها و فروشگاه های لبنیاتی در صورت تمایل با ما تماس حاصل فرمایید.

استخدام بازاریاب جهت مواد غذایی برای همکاری با سوپر مارکت ها و فروشگاه های لبنیاتی در صورت تمایل با ما تماس حاصل فرمایید.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی