آگهی استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی

استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی

1397-12-25

استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی به صورت اجاره 500 تومان یا پیش اجاره 300 تومان

استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی به صورت اجاره 500 تومان یا پیش اجاره 300 تومان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی