آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس محمدی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس محمدی

1397-12-25

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس محمدی با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس محمدی با زنگ خور بالا

کرج شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی