آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-12-25

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس با محیطی آرام و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس با محیطی آرام و زنگ خور خوب

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی