آگهی استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر

1397-12-25

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر.با تسلط به کورل و فتوشاپ.

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر.با تسلط به کورل و فتوشاپ.

اهواز زیتون کارمندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی