آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1397-12-25

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. آشنا به وایرلس و پشتیبانی نت.دارای سابقه مرتبط.لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. آشنا به وایرلس و پشتیبانی نت.دارای سابقه مرتبط.لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی