آگهی استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1397-12-25

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر.شامل پاسخ به مشتریان - تولید محتوا و ادیت عکس می باشد.لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر.شامل پاسخ به مشتریان - تولید محتوا و ادیت عکس می باشد.لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی