آگهی استخدام گرافیست در موسسه مجاز

استخدام گرافیست در موسسه مجاز

1397-12-25

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با تسلط به فتوشاپ /کورل/ ui ux.

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با تسلط به فتوشاپ /کورل/ ui ux.

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی