آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-12-25

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی سفیر با درآمد خوب و مزایا

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی سفیر با درآمد خوب و مزایا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی