آگهی استخدام فتوشاپ کار خانم در موسسه معتبر

استخدام فتوشاپ کار خانم در موسسه معتبر

1397-12-25

استخدام فتوشاپ کار خانم در موسسه معتبر به صورت پاره وقت.با تسلط به طراحی و ترجیحا حسابداری.لطفا نمونه کار و رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام فتوشاپ کار خانم در موسسه معتبر به صورت پاره وقت.با تسلط به طراحی و ترجیحا حسابداری.لطفا نمونه کار و رزومه در واتسپ ارسال شود

اهواز امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی