آگهی استخدام گرافیست در موسسه مجاز

استخدام گرافیست در موسسه مجاز

1397-12-25

استخدام گرافیست در موسسه مجاز. با تسلط به ui. به صورت حضوری.لطفا فقط نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در موسسه مجاز. با تسلط به ui. به صورت حضوری.لطفا فقط نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی