آگهی استخدام خدمه خانم برای امورمنزل بطور نیمه وقت و قراردادی

استخدام خدمه خانم برای امورمنزل بطور نیمه وقت و قراردادی

1397-12-24

استخدام خدمه خانم برای امورمنزل بطور نیمه وقت و قراردادی

استخدام خدمه خانم برای امورمنزل بطور نیمه وقت و قراردادی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی