آگهی استخدام پرستار برای دو سالمند در روستا

استخدام پرستار برای دو سالمند در روستا

1397-12-24

استخدام پرستار برای دو سالمند در روستا شبانه روزی

استخدام پرستار برای دو سالمند در روستا شبانه روزی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی