آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-12-24

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با اتومبیل جهت کار در آژانس با محیطی آرام و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با اتومبیل جهت کار در آژانس با محیطی آرام و زنگ خور بالا

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی