آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1397-12-24

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با تسلط به موشن گرافی و دارای سابقه در این مورد.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با تسلط به موشن گرافی و دارای سابقه در این مورد.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

شیراز سینما سعدی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی