آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1397-12-24

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی متعهد و مسئولیت پذیر با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی متعهد و مسئولیت پذیر با حقوق مکفی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی