آگهی استخدام منشی خانم در دفتر یک شرکت تولید کننده سیم و کابل

استخدام منشی خانم در دفتر یک شرکت تولید کننده سیم و کابل

1397-12-24

استخدام منشی خانم در دفتر یک شرکت تولید کننده سیم و کابل با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر یک شرکت تولید کننده سیم و کابل با حقوق مکفی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی