آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-12-24

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در محیطی کاملا زنانه با حقوق ثابت 1.300 م و بیمه و پاداش

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در محیطی کاملا زنانه با حقوق ثابت 1.300 م و بیمه و پاداش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی