آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-24

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق توافقی و در محیطی بسیار آرام مجرد و با ظاهر آراسته

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق توافقی و در محیطی بسیار آرام مجرد و با ظاهر آراسته

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی