آگهی استخدام تعدادی کارمند اداری در یک شرکت معتبر

استخدام تعدادی کارمند اداری در یک شرکت معتبر

1397-12-24

استخدام تعدادی کارمند اداری در یک شرکت معتبر با ظاهر اداری و حقوق مکفی

استخدام تعدادی کارمند اداری در یک شرکت معتبر با ظاهر اداری و حقوق مکفی

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی