آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-24

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر جهت انجام امور دفتری و در محیطی اداری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر جهت انجام امور دفتری و در محیطی اداری با حقوق مناسب

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی