آگهی استخدام منشی خانم در هتل

استخدام منشی خانم در هتل

1397-12-24

استخدام منشی خانم در هتل با ظاهر شیک و امروزی و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در هتل با ظاهر شیک و امروزی و حقوق مکفی

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی