آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى

1397-12-24

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى با حقوق 1/300 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى با حقوق 1/300 م به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی