آگهی استخدام خواننده در استودیو

استخدام خواننده در استودیو

1397-12-24

استخدام خواننده در استودیو.جهت شرکت در مسابقه موسیقی.

استخدام خواننده در استودیو.جهت شرکت در مسابقه موسیقی.

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی