آگهی استخدام نوازنده گیتار در گروه موسیقی

استخدام نوازنده گیتار در گروه موسیقی

1397-12-24

استخدام نوازنده گیتار در گروه موسیقی جهت اجراهای زنده

استخدام نوازنده گیتار در گروه موسیقی جهت اجراهای زنده

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی