آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-12-24

استخدام ناخن کار در آرایشگاه. حرفه ای و با تجربه. لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام ناخن کار در آرایشگاه. حرفه ای و با تجربه. لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی