آگهی استخدام اصلاح کار در سالن آرایشی

استخدام اصلاح کار در سالن آرایشی

1397-12-24

استخدام اصلاح کار در سالن آرایشی.مسلط به اصلاح ابرو و وکس. به صورت درصدی

استخدام اصلاح کار در سالن آرایشی.مسلط به اصلاح ابرو و وکس. به صورت درصدی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی