آگهی استخدام تعدادی مستخدم باتجربه و کاری برای امور نظافت هتل

استخدام تعدادی مستخدم باتجربه و کاری برای امور نظافت هتل

1397-12-24

استخدام تعدادی مستخدم باتجربه و کاری برای امور نظافت هتل با اقامت

استخدام تعدادی مستخدم باتجربه و کاری برای امور نظافت هتل با اقامت

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی