آگهی استخدام رئیس فروش در شرکت صنایع غذایی سولیکو

استخدام رئیس فروش در شرکت صنایع غذایی سولیکو

1397-12-24

استخدام رئیس فروش در شرکت خصوصی با تجربه کار مرتبط و حقوق مکفی

استخدام رئیس فروش در شرکت خصوصی با تجربه کار مرتبط و حقوق مکفی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی