آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت تیلکو صنعت غرب

استخدام کارمند فروش در شرکت تیلکو صنعت غرب

1397-07-29

استخدام کارمند فروش در شرکت تیلکو صنعت غرب دارای مدرک کارشناسی ای تی یا بازرگانی با حقوق توافقی ادرس محل کار همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار سوم خیابان سی و سوم پلاک 215

استخدام کارمند فروش در شرکت تیلکو صنعت غرب دارای مدرک کارشناسی ای تی یا بازرگانی با حقوق توافقی ادرس محل کار همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار سوم خیابان سی و سوم پلاک 215

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی