آگهی استخدام تعدادی فروشنده با تجربه خانم و آقا جهت فروشگاه سیسمونی

استخدام تعدادی فروشنده با تجربه خانم و آقا جهت فروشگاه سیسمونی

1397-07-29

استخدام تعدادی فروشنده با تجربه خانم و آقا جهت فروشگاه سیسمونی فروشنده آقا فقط تمام وقت فروشنده خانم نیمه وقت و تمام وقت

استخدام تعدادی فروشنده با تجربه خانم و آقا جهت فروشگاه سیسمونی فروشنده آقا فقط تمام وقت فروشنده خانم نیمه وقت و تمام وقت

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی