آگهی استخدام سرایدار افغانی برای برج مسکونی با جا و خوراک

استخدام سرایدار افغانی برای برج مسکونی با جا و خوراک

1397-12-24

استخدام سرایدار افغانی برای برج مسکونی با جا و خوراک

استخدام سرایدار افغانی برای برج مسکونی با جا و خوراک

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی