آگهی استخدام سرایدار ساختمان با حقوق خوب

استخدام سرایدار ساختمان با حقوق خوب

1397-12-24

استخدام سرایدار ساختمان با حقوق خوب و با اقامت

استخدام سرایدار ساختمان با حقوق خوب و با اقامت

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی