آگهی استخدام چند کارگر زن و مرد برای امور نظافت

استخدام چند کارگر زن و مرد برای امور نظافت

1397-12-24

استخدام چند کارگر زن و مرد برای امور نظافت با دستمزد عالی

استخدام چند کارگر زن و مرد برای امور نظافت با دستمزد عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی