آگهی استخدام خانم برای پرستاری و رسیدگی شبانه روزی به سالمند

استخدام خانم برای پرستاری و رسیدگی شبانه روزی به سالمند

1397-12-24

استخدام خانم برای پرستاری و رسیدگی شبانه روزی به سالمند

استخدام خانم برای پرستاری و رسیدگی شبانه روزی به سالمند

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی