آگهی استخدام سرایدار افغانی با اسکان و خوراک

استخدام سرایدار افغانی با اسکان و خوراک

1397-12-24

استخدام سرایدار افغانی با اسکان و خوراک و با حقوق مناسب

استخدام سرایدار افغانی با اسکان و خوراک و با حقوق مناسب

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی