آگهی استخدام دو خدمه خانم برای امور نظافت و مرتب کردن منزل

استخدام دو خدمه خانم برای امور نظافت و مرتب کردن منزل

1397-12-24

استخدام دو خدمه خانم برای امور نظافت و مرتب کردن منزل

استخدام دو خدمه خانم برای امور نظافت و مرتب کردن منزل

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی