آگهی استخدام کارمند در سامانه باربری تاپیک

استخدام کارمند در سامانه باربری تاپیک

1397-12-23

استخدام کارمند در سامانه باربری تاپیک در دو شیفت کاری و حقوق 700.000 تومان

استخدام کارمند در سامانه باربری تاپیک در دو شیفت کاری و حقوق 700.000 تومان

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی