آگهی استخدام راننده نیسان

استخدام راننده نیسان

1397-12-22

استخدام راننده مجرب و متعهد جهت کار با نیسان بمنظور کار در سنگ فروشی با درآمدخوب و مزایا

استخدام راننده مجرب و متعهد جهت کار با نیسان بمنظور کار در سنگ فروشی با درآمدخوب و مزایا

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی