آگهی استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت معتبر خدماتی

استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت معتبر خدماتی

1397-12-22

استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت معتبر خدماتی با حقوق مکفی و محل سکونت ترجیحا در محدوده شرکت

استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت معتبر خدماتی با حقوق مکفی و محل سکونت ترجیحا در محدوده شرکت

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی